SUNS
ASSIST

Suns Assist - Schoolbasketbal
SUNS ASSIST CLINICS [2]
SUNS ASSIST CLINICS [1]
Den Helder SUNS is zoals bekend een landelijk opererende topsportorganisatie die de positieve beeldvorming van de stad Den Helder en de regio wil versterken. De clubnaam SUNS is voortgekomen uit een belangrijk aspect dat onze stad typeert: Den Helder staat structureel in de top 3 van de meeste zonuren van Nederland. Naast de eredivisieploeg komen de jeugdteams van BV Noordkop, die aan de SUNS gelieerd zijn, al jaren uit op het hoogste landelijke niveau. Dit geldt voor verschillende leeftijdscategorieën, de U12, U14, U16 en de U18. Daarnaast richt de club zich ook op breedtesport met recreatief ingestelde teams, waaronder een G-team.

Sport en bewegen is op alle niveaus, van recreatief tot topsport, verstandig om te doen. Mensen die sporten leven gezonder, leren beter en vergroten hun sociale contacten. Den Helder SUNS wil met het eredivisieteam werken aan een gezonde samenleving en daarnaast mensen via sport een betere plek in de maatschappij bieden. Sport is namelijk een fantastisch sociaal bindmiddel. De sportvereniging heeft een sociale structuur waar op een onderscheidende en positieve manier maatschappelijke processen beïnvloed kunnen worden.

Met SUNS ASSIST willen wij met o.a. een uitgebreid clinicprogramma, waarbij staf en spelers van de SUNS structureel worden ingezet, bijdragen aan een gezondere samenleving, meer sociale binding en het versterken van een positieve beeldvorming van de stad. De kernboodschap van dit project dat Den Helder SUNS beoogt is:

Naast competitief actief zijn, heeft de organisatie van Den Helder SUNS tevens als doelstelling om op verschillende niveaus maatschappelijk actief te zijn. Kinderen en ouderen kennis laten maken met alle facetten van sport zoals fysieke training, discipline, teambuilding, voeding, drinken (lees: water!) en sociale vaardigheden. Gezondheid zal als een rode draad door de gehele organisatie lopen. Hiervoor is samenwerking gezocht en gevonden met de gemeente Den Helder, JOGG (Jongeren Op gezond Gewicht), Sportservice en Parlan.

‌Daarnaast biedt de organisatie in samenwerking met andere organisaties, zoals Parlan, activeringstrajecten richting re-integratie of stagetrajecten. In dit traject wordt het mogelijk gemaakt om jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt actief te betrekken bij de gehele organisatie, zoals coaching, staff en spelers. Beoogd wordt om In een later stadium deze jongeren uit te laten stromen naar bedrijven die gelieerd zijn aan de topsportorganisatie.”

‌- http://overopdrinkwater.nl/‌
‌- https://jongerenopgezondgewicht.nl/
‌- http://www.sportservicedenhelder.nl/‌
‌- https://www.parlan.nl
Contact
Den Helder Suns
INFO@DENHELDERSUNS.NL
+31 6 800 50 462
CONTACTFORMULIER
SPEELlocatie DH SUNS
Sporthal Sportlaan
Sportlaan 58
1782 ND Den Helder
op de kaart
SPEELlocatie SUNS u21
Sporthal de Slenk
Drs. F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
op de kaart